Skip to product information
1 of 9

OshKosh B'gosh

12 months vintage Oshkosh denim overalls dress

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Girls vintage denim skirtall dress with pockets

Osh kosh b’gosh vestbak