Skip to product information
1 of 6

OshKosh B'gosh

Vintage Oshkosh baby overalls Vestbak

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Size small
Made in Honduras
Oshkosh b’gosh

Carpenter style overalls with adjustable straps